Hof Catering werkt aan uw Foodprint

Om deze doelstelling waar te maken rekenen we de CO2 per gast uit

Waarom?

Het klimaat gaat niet goed. Voedselproductie is een belangrijke component om daar verbetering in aan te brengen. Wij voelen ons verantwoordelijk om de beter om te gaan met de reserves van onze aarde.

Wat gaan we doen?

Om deze doelstelling waar te maken rekenen we de CO2 per gast uit.
We publiceren deze cijfers, ieder kwartaal opnieuw zodat onze prestaties duidelijk zijn.
We nemen u mee in onze methodieken om de CO2 uitstoot per gast te verlagen, zodat de impact groter is.

Wat kunt u hier straks vinden?
• Onze rekenmethodieken
• De methode om de Foodprint te verlagen
• De leveranciers die hieraan meewerken
• De producten die wij kiezen

Volledige transparantie zodat u, maar ook onze collega cateraars, geïnspireerd raken om duurzamer met voedsel om te gaan.
Vandaar dat wij het hebben over een Foodprint.
Hoe duurzaam bent u? Hoe groot is uw Foodprint?
Wij kijken vol enthousiasme uit naar deze nieuwe manier van werken en communiceren en nemen u graag mee in dit verhaal.

Doelstellingen

We hebben al onze producten van 2018 doorgerekend, in totaal waren dit er 3500. Er is per product bepaald hoeveel CO2 uitstoot er wordt veroorzaakt door de gehele levenscyclus. Dit vermenigvuldigt met onze totale inkoop kwamen we uit op een uitstoot van 285.000 kilo CO2 over heel 2018. Die 285.000 kg CO2 uitstoot is vergelijkbaar met een diesel auto die ongeveer 2,5 keer de wereld rondrijdt…
Door een totaal van 140.161 gasten in 2018 komen we uit op een CO2 uitstoot van
2,01 kg per gast. Wij nemen onszelf voor om met dezelfde rekenmethodiek in 2019 op 1,80 kg CO2 per gast uit te komen.

We meten ieder kwartaal onze totale Foodprint. De eerste kwartaalcijfers hebben we half april klaar.

Om de uitstoot te verlagen gaan we kijken naar de verhouding in de totale uitstoot en hoe we dit kunnen veranderen.

Van de 285.000 kg uitstoot in 2018 was circa:
• 31% veroorzaakt door vlees,
• 17% door zuivel,
• 12% door groenten,
• 10% door dranken,
• 9% door eigen logistiek,
• 8% door brood, zoetwaren, koolhydraathouders
• 6% door vis
• 4% door kruiden en sauzen
• 2% door noten, zaden, fruit
• 1% door vleesvervangers

De doelstelling voor 2019. Waarin we bijvoorbeeld het percentage vlees, zuivel en transport omlaag willen brengen, en het percentage groenten, vis, noten en zaden omhoog. Als we deze doelstellingen halen, zal onze CO2 uitstoot met 10% verlagen!

• 25% vlees
• 15% zuivel
• 18% groenten
• 9% dranken
• 8% eigen logistiek
• 8% brood, zoetwaren, koolhydraathouders
• 8% vis
• 4% kruiden en sauzen
• 3% noten, zaden en fruit
• 2% vleesvervangers

Meer weten

Bespreek met ons de mogelijkheden